www.azrisk.cz

Další informace podle zákona č. 38/2004 Sb.

Plnění povinností podle platných právních předpisů

  1. §21, odst. 5, písm. a):

1.1. obchodní firma: A-Z Risk Service s.r.o.
1.2. sídlo: Pod Stráží 9, 312 00 Plzeň
1.3. jménem pojišťovacího zprostředkovatele jedná:
  1.3.1. Jiří Chvojka, jednatel (ve všech věcech), telefon: 603 214 566, mail: jiri.chvojka@azrisk.cz

1.4. jménem pojišťovacího zprostředkovatele a to výhradně ve smyslu §6, odst. 1, zák. č. 38/2004 Sb. jednají tito podřízení pojišťovací zprostředkovatelé (řazeno abecedně):
  1.4.1. BELLIER PRITT a.s. (041922PPZ)
  1.4.2. Brychová Hana (032263PPZ)
  1.4.3. Herzog Michal (032265PPZ)
  1.4.4. Chvojka Jiří (032260PPZ)
  1.4.5. Košťálová Alena (032259PPZ)
  1.4.6. Lukáč Dušan (038400PPZ)
  1.4.7. Pittermannová Olga Ing. (032264PPZ)
  1.4.8. Valeš Jiří (146947PPZ)
  1.4.9. Vydra Vlastimil Ing. (032262PPZ)

  1. §21, odst. 5, písm. b):

2.1. A-Z Risk Service s.r.o. je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí (002177PA, 002439PM)
2.2. ověření zápisu v registru je možné na internetu, na webových stránkách ČNB (https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz)

  1. §21, odst. 5, písm. c):

3.1. Pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné pojišťovny

  1. §21, odst. 5, písm. d):

4.1. Žádná pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele

  1. §21, odst. 5, písm. e):

5.1. Postup pro podání stížnosti na pojišťovacího zprostředkovatele: lze podat jednateli společnosti (viz bod 1.3.1.).
5.2. Postup pro podání žaloby na pojišťovacího zprostředkovatele: podle občanského soudního řádu

  1. §21, odst. 6, písm. a): pojišťovací zprostředkovatel poskytuje zprostředkování pojištění způsobem, při kterém není povinen poskytovat řádnou analýzu podle zákona č. 38/2004 Sb., §21, odst. 7)
  2. §21, odst. 6, písm. b): pojišťovací zprostředkovatel nemá smluvní povinnost vykonávat zprostředkování pojištění výhradně pro jednu nebo více pojišťoven
  3. §21, odst. 6, písm. c): viz body 6. a 7.
  4. §21, odst. 7: pokud pojišťovací zprostředkovatel vydává doporučení, činí tak zpravidla na základě praktických zkušeností s likvidací pojistných událostí.
  5. §21, odst. 8: Požadavky a potřeby klienta pojišťovací zprostředkovatel zaznamenává prostřednictvím poptávky na pojištění, resp. žádosti o změnu pojistné smlouvy a postupuje je do pojišťovny.

11. §21, odst. 9: informace podle §21, odst. 5 až 8 poskytuje pojišťovací zprostředkovatel na nosiči dat, který je přístupný klientovi a to na svých webových stránkách na adrese  www.azrisk.cz nebo formou písemné zprávy.

 

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů