www.azrisk.cz

Informace dle zákona 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění

Pojišťovací zprostředkovatel je zapsán v registru pojišťovacích zprostředkovatelů, vedeném Českou národní bankou, jako samostatný zprostředkovatel.

Zápis ve zmíněném registru je možno ověřit na internetových stránkách České národní banky www.cnb.cz –  v sekci Registr pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí. Případně na žádost klienta vydá makléř úředně ověřenou kopii osvědčení o registraci pojišťovacího zprostředkovatele.

Žádná z pojišťoven ani jejich ovládající osoby nemají přímý ani nepřímý vliv na hlasovacích právech a kapitálu zmocněnce ani vázaného zástupce, jakož ani zmocněnec ani vázaný zástupce nemají přímý ani nepřímý vliv na hlasovacích právech a kapitálu žádné z pojišťoven.

Bude-li klient s prací některého ze zaměstnanců zprostředkovatele nespokojen, je oprávněn stěžovat si členům statutárního orgánu zprostředkovatele, a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla Zprostředkovatele. Podat stížnost může rovněž orgánu dohledu nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů, kterým je Česká národní banka. Klient je oprávněn podat v oblasti zprostředkování životního pojištění návrh finančnímu arbitrovi, www.finarbitr.cz, v případě neživotního pojištění podnět České obchodní inspekci, www.coi.cz (§ 1 odst. 1 písm. e) zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele, lze podat u věcně a místně příslušného soudu. Pojišťovací zprostředkovatel je odměňován pojistitelem.

Pojišťovací zprostředkovatel vystupuje při zprostředkování pojistného produktu jako pojišťovací agent / makléř (zástupce) několika pojišťoven, jejichž seznam je zveřejněn na našich stránkách. Výběr spolupracujících pojišťoven a pojistných produktů byl pečlivě proveden s ohledem na jejich kvalitu a výhodnost. Je však věcí každého zájemce o pojištění o tyto pojistné produkty, aby se ujistil o vhodnosti příslušného produktu na základě svých požadavků.

 

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.