www.azrisk.cz

Služby

Naše společnost zajišťuje kompletní servis pro klienty v oblasti pojišťovnictví a to zejména:

  • komplexní ocenění rizika, identifikace pojistných potřeb, tzn. provedení požárně technické prohlídky, komplexní posouzení ohrožení podniku, stanovení vzniku maximální možné škody
  • rozbor stávajících pojistných smluv – prověření stávající pojistné ochrany a její vyhodnocení, optimalizace pojištění pro konkrétní podmínky klienta
  • odborná pomoc při stanovení pojistných částek a spoluúčastí – s odpovědnými pracovníky klienta stanovíme výši vhodné (odpovídající) pojistné hodnoty majetku klienta a vhodné výše spoluúčastí
  • nezávislý výběr pojistitelů podle jasně definovaných kritérií
  • návrh pojistné smlouvy a následná aktualizace
  • pomoc při likvidaci pojistných událostí
  • průběžná informovanost klienta vzhledem k dynamickému vývoji pojistného trhu
  • pravidelná setkání s klientem

Naše poradenská služba nezatíží Vaši společnost žádnými finančními výlohami nebo náklady. Činnost naší společnosti je honorována formou provize od pojistitele podle platných pravidel pojistného trhu.

Napište nám