www.azrisk.cz

V PŘÍPADĚ ŠKODNÉ UDÁLOSTI NÁS NEPRODLENĚ PO JEJÍM VZNIKU KONTAKTUJTE 

HANA BRYCHOVÁ
likvidace pojistných událostí

+420 377 260 212
skody@azrisk.cz

 

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ VZNIKU ŠKODY

 

ŠKODY NA MAJETKU

 • V případě, kdy je nutné okamžitě odstranit následky škody a předejít tak zvětšení rozsahu škody a nebude možné včas zajistit prohlídku likvidátorem pojišťovny, je nutné provést dokumentaci vzniklé škody (fotodokumentace, videozáznam, svědecké výpovědi).
 • Při odcizení, loupežném přepadení nebo při podezření ze spáchání trestného činu vždy oznamte událost Policii ČR.
 • Všechny vzniklé škody nám neprodleně oznamte. Včasné oznámení škody je nezbytné pro zajištění prohlídky poškozených věcí a nahlášení pojistné události pojistiteli.

 

ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM - ODPOVĚDNOST

 • Způsobíte-li škodu někomu jinému - neuznávejte písemně žádné nároky poškozeného, neuzavírejte s ním žádné dohody a neplaťte vzniklou škodu bez konzultace s námi.
 • Vyzvěte poškozeného, aby svůj nárok uplatnil na vaši společnosti písemně a aby v něm uvedl z jakého důvodu se domnívá, že za vzniklou škodu odpovídáte a v čem spatřuje zavinění.

 

ŠKODY NA VOZIDLECH

 • Škodu na vozidle nám neprodleně oznamte.
 • Po oznámení škody zařídíme prohlídku likvidátorem pojišťovny. Do provedení prohlídky likvidátorem není možné poškozené vozidlo opravovat ani jinak zasahovat do poškozených věcí.
 • Při odcizení vozidla nebo jeho součásti, úmyslném poškození motorového vozidla nebo pokud se jedná o podezření ze spáchání trestného činu, oznamte škodu policii.

            Informační středisko pro poškozené - vyhledávání dle SPZ

 

 PRO HLÁŠENÍ ŠKODNÉ UDÁLOSTI SI PROSÍM PŘIPRAVTE NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE: 

 • Obchodní jméno / Jméno a Příjmení pojištěného uvedeného na pojistné smlouvě
 • IČO/ RČ
 • Kontaktní osoba (pokud je jiná než pojištěný)
 • Kontaktní telefon, e-mail
 • Datum události
 • Místo škody
 • Popis škody
 • Předpokládaná výše škody

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.